BioDEN

BioDEN: Enerji – besin bağında temel hammadde olarak çürütücü maddeden yararlanmak için bir biyorafineri yaklaşımı

BioDEN projesi, gelişmiş biyogaz üretimi ile besinlerin (N, P, K) çürüme ürünlerinden elde edilen biyo-gübrelerin verimli bir şekilde geri kazanılmasını ve biyogaz sektörü için ekstra gelir yaratmayı amaçlamaktadır.

Proje, yüksek organik yükleme altında biyogaz verimini artırmaya, alternatif çözücülerle sıyırma ve temizleme yoluyla amonyağın geri kazanılmasına ve yenilikçi çökeltme ve adsorpsiyon teknikleriyle fosforun geri kazanılmasına odaklanacaktır.

Pot denemeleri ve senaryo analizleri dahil olmak üzere entegre bir değer zinciri ile farklı teknolojiler değerlendirilecektir.

BioDEN projesinin amacı:

(i) azaltılmış amonyak inhibisyonu, biyolojik olarak kullanılabilir organik madde salınımı ve yüksek organik yükleme oranları nedeniyle biyogaz üretiminde %10-20'lik bir artış,

(ii) CO2-sıyırma nedeniyle biyogazın metan içeriğinde %3-5'lik bir artış,

(iii) nutrientlerin, yeni (amonyum sitrat, amonyum bikarbonat) ve bilinen (amonyum sülfat, struvit, kalsiyum fosfat) biyo-gübrelere geri kazanılması için optimize edilmiş süreçler.

Proje web sitesi: www.biogas-e.be/bioden

Proje başlangıç tarihi: 1 OCAK 2022

Proje bitiş tarihi: 31 ARALIK 2023

Bütçe: 595.876.83 €

İlgili Görseller

İlgili Dökümanlar