OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Derneği 3. URGE Projesi

PROJENİN ÖZEL AMAÇ VE HEDEFLERİ

Amaçlar:

 1. Genel amaç doğrultusunda katılımcıların temel ihtiyaçlarını belirlemek
 2. Temiz Teknolojiler sektöründe uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek ve uluslararası partnerlikler kurmak
 3. Dış ticaret kapsamında rekabet gücünün arttırılması hususunda firmaların ne tür eğitimlere ve danışmanlıklara ihtiyaçları olduğunu tespit etmek
 4. Dış ticaretin en önemli öğelerinden birisi olan fuarlarda yer almak,
 5. Rekabet gücünün artmasını ve dış ticarete ilişkin bilgi ve becerilerin artmasını sağlamak
 6. Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri sektöründe üretimde rol oynayan firmaların bir araya getirilmeleri ile kümelenme faaliyetlerine katkı sağlamak
 7. Belirlenecek olan hedef pazarlara yönelik yurtdışı ortak irtibat ofisi / ofisleri oluşturmak
 8. Ülkemizin yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri sektörüyle ilintili olarak dış ticarette payını ve güvenilirliğini arttırmak.

        Hedefler:

 1. Proje kapsamında yer alan firmaların uygulanacak ihtiyaç analizi ile mevcut durumlarını tespit etmek ve ihtiyaç analizi neticesinde ortaya konulacak olan eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle, işletmeleri bulundukları seviyeden bir üst seviyeye çıkarmak
 2. Firma hiç ihracat yapmadıysa en az bir ülkeye ihracat yapabilmesini sağlamak
 3. Temiz teknolojiler alanında teknoloji geliştiren hedef ülkelerle işbirliği köprüleri kurarak, know-how transferi gerçekleştirmek
 4. Hedef ülkelerde enerjiye erişim noktasında çözüm ortağı oluşturabilecek işbirlikleri geliştirmek ve ihracat yapabilmek
 5. İhracat kapasitesini artırmak ve sürdürülebilir ilişki geliştirmek için, ihtiyaç analizi neticesinde belirlenecek bölge/bölgelere ilişkin ortak irtibat ofisi oluşturmaktır.
 6. Firmaların ihracat yaptığı ürün sayısını ve miktarını artırmak