Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi 2. URGE Projesi (Tamamlandı)

Kümemizin 2. URGE Projesi 25 firmanın katılımıyla 2019-2022 yılları arasında sürdürülmüştür. Proje kapsamında Azerbaycan - Gürcistan ve Kırgızistan - Özbekistan'a yurtdışı pazarlama programları düzenlenmiştir.