Sıfır-Karbon Okuryazarlığı: Dijital İçerik Geliştirme Kampı ve Araştırma Projesi

www.de6turkiye.com

‘Sıfır-Karbon Okuryazarlığı: Dijital İçerik Geliştirme Kampı ve Araştırma Projesi’ Paris İklim Anlaşması’nı imzalayan ve karbon emisyon hedeflerini belirleyen Türkiye’nin, bu hedefine ulaşması için planlanan süreçlere katkı sağlayacak dijital içeriklerin azami fayda sağlaması, bireysel davranış değişikliği yaratması ve sürdürülebilir olması amacını taşıyan bir yayın/üretim projesidir. Pilot bölge olarak Ankara’nın belirlendiği proje 3 aşamadan oluşmaktadır. Sıfır Karbon hedefine ulaşmak için öncelikle bu alandaki okuryazarlığın gelişmesi, bu farkındalığın davranış değişikliğine dönüşmesi gerekmektedir. Bu kapsamda proje, üreteceği içeriklerin ölçülebilir olması, bu içeriklerin belirlenen hedef kitle üzerinde etkisini gözlemleyebilecek olmasıyla özgün bir değer taşımaktadır.

 

Birinci aşamada pilot bölgede belirlenen hedef gruplarda “sıfır karbon” konusundaki bilgi düzeyi ölçülerek elde edilecek veriler ışığında bir iletişim/dijital içerik üretimi stratejisi oluşturulacaktır. Derinlemesine görüşme tekniği ile desteklenecek araştırma aşamasında elde edilecek veriler ışığında dijital içeriklerin yapıları belirlenecek ve bu içeriklerin üretimi başlayacaktır. İkinci aşama ise dijital içeriklerin üretimi ve dijital platformun/web sitesinin hazırlanacağı kısımdır.  Sıfır karbon konusunda çalışmalar yapmakta olan uzmanlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin Ostim Teknik Üniversitesi (OTÜ) E-Ticaret ve Pazarlama bölümünden seçilecek 10 öğrenci ile yürüteceği süreç, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) ev sahipliğinde gerçekleşecektir. Oluşturulacak dijital platformun içerisinde yer alacak podcast, video, infografik tasarımlar vb. dijital ürünlerle sürdürülebilir olması amaçlanmaktadır.  Son aşamada ise organize edilecek ‘Karbon Sıfır Okuryazarlığı İçin Yaratıcılık Kampı’ ile yerel çapta bir araya gelen geleceğin en iyi fikirlerinin büyük bir ekip çalışması ile sosyal medya kampanyaları olarak hayata geçmesi üzerine yapılandırılmıştır.

 

Proje sonunda elde edilecek çıktıların; yakın gelecekte toplumun belirli kesimlerine iklim değişikliği, karbon emisyonu ve yeşil mutabakat konularında araştırma yapan, dijital kampanyalar yürütmek isteyen kurum/kuruluşlara veri sağlayarak yol göstereceği öngörülmektedir.

İlgili Görseller

İlgili Dökümanlar