Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi 2. URGE Projesi

Kümemizin 2. URGE Projesi 25 firmanın katılımıyla 2019-2022 yılları arasında sürdürülmektedir. Proje kapsamında Azerbaycan - Gürcistan ve Kırgızistan - Özbekistan'a yurtdışı pazarlama programları düzenlenmiştir.