Vizyon ve Stratejimiz

Vizyonumuz;

Yenilenebilir enerji, çevre ve ilişkili sektörlerde yurtiçi ve yurtdışı pazar payını "sürekli inovasyon ve sürdürülebilir ihracat" anlayışı ile artırarak yerel kaynaklarla yerli ihtiyaçlara cevap vermek, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri sektörü ihracatında başta Orta Doğu,Afrika ve Asya olmak üzere 2035 yılında dünyada önde gelen inovasyon ve üretim merkezlerinden biri olmak.

 

Bu vizyona ulaşmak için stratejimiz;

Küresel rekabet ortamında maliyet avantajlarını koruyarak mevcut ürünlerde pazar payını geliştirmek, ürün ve hizmet farklılaşması ile büyüme eğilimi olan yeni segmentlere girmektir.