Hakkımızda

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde 2007 yılında yapılan rekabet analizi neticesinde belirlenen dört stratejik alandan, destekleyici sektörleriyle birlikte geleceğin sektörü olarak belirlenmiş ve 2009 yılından itibaren alt yapı kurma çalışmalarıyla birlikte faaliyetlerine başlamıştır.

Sektörün mevcut durumundan yola çıkarak, Ostim Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alan, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaların yapısını incelediğimizde farklı profillerde firmalar karşımıza çıkmaktadır. Birincisi doğrudan enerji sektöründe üretim yapan firmalar, ikincisi ilgili ve destekleyici sektörlerde üretim yaparken sektörün katma değerindeki artış ve yasal düzenlemelerdeki gelişmeler doğrultusunda yatırımlarını enerji sektörüne de yönlendiren firmalar ve üçüncüsü sektörü takip ederek gelecek planı yapmak üzere bulunan firmalardan oluşmaktadır.

Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi olarak amacımız Ostimli yerli üreticilerin yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri sektöründeki üretim yetenekleri ve ulusal/uluslar arası rekabet gücü ve pazar paylarını artırmak amacıyla sektörün tüm paydaşları arasında iş ve güç birliğini artıran kolaylaştırıcı ve yönlendirici bir platform oluşturarak ülkemizin bu dışa bağımlılığını azaltmak ve Ostim’i enerji teknolojilerinin üretim merkezi haline getirmektir.

Bu misyon çerçevesinde stratejilerimiz;

  • Sektör ve sektörün içerdiği fırsatlar/yenilikler/gelişmeler konusunda üye firmalarımızın farkındalığını artırmak,
  • Sektörle ilgili yatırım ve işbirliklerini artırmak,
  • Üniversite-sanayi işbirliklerini (bilgi aktarımı) artırmak,
  • Bilginin ürüne dönüştürülmesine dair tüm süreçleri hızlandırıcı çalışmalarla ticarileştirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerini artırmak,
  • Sektörün gelişimi ile ilgili mevzuat ve yasaların düzenlenmesine destek oluşturmak ve yeni öneriler geliştirmek,
  • Uluslar arası işbirliklerini artırmaktır.

Her bir stratejimizin altında gerçekleştirdiğimiz iş planları çerçevesinde faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

İlgili Dökümanlar