TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü

Çamlıca Mah. 145. Cad. No:16 Yenimahalle
0312 397 55 75       0312 397 55 73      temsan@temsan.gov.tr      www.temsan.gov.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ. , Ülkemizin genel enerji politikası içinde ülke ekonomisine azami katkıyı sağlamak, çalışmalarını verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre yürütmek amacına uygun olarak, 1975 yılında 7/10907 sayılı Bakanlar Kurulu’nun kararı ile kurulmuş ve 1977 yılında teşkilatlanarak faaliyete geçmiştir.

1954 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün kurulmasıyla birlikte hidroelektrik santrallerin kurulumu başlamış, zaman içerisinde sayıları artan bu tesislerin inşası, ekipman teminleri ve montaj hizmetlerinin sağlanabilmesi için uzman bir kuruluşa ihtiyaç doğmuştur. Uzun yıllar Kamu Kuruluşlarına hizmet veren TEMSAN 2001 yılında su kullanım haklarının özelleştirilmesine ait mevzuatın yayınlanmasından sonra müşteri portföyüne özel sektörü de eklemiştir.

2013 yılında YEKDEM kapsamındaki enerji alımlarında yerli imalatı teşviki uygulanmaya başlamış, yerli ekipman teşviğinden yatırımcıları ilk yararlandıran olduğu gibi en yüksek oranda yararlandıran tek kuruluş yine TEMSAN olmuştur. 2017 yılında Türkiye’nin en büyük FSRU tesisini de devreye alan TEMSAN, HES projelerinde 117 ünite yeni, 60 ünite rehabilitasyon, Trafo Merkezlerinde 21 yeni, 36 tevsiat, Termik Santral projelerinde ise çok sayıda rehabilitasyon olmak üzere birçok projeye anahtar teslim hizmet vermiş ve vermeyi sürdürmektedir.

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ “modern bir enerji ekipman sanayinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması” amacıyla;

Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

Enerji santrallerinin fizibilitesini çıkarmak, projelendirmek, ihtiyaç duyulan ekipmanın imali ve tedarikini sağlamak başta olmak üzere enerji santrallerinin ihtiyaçlarına ilişkin her türlü ticari faaliyeti yapmak, bu santralleri tesis etmek, müşavirlik ve gözetmenlik hizmeti vermek, testlerini yapmak, devreye almak, her türlü bakım, onarım ve rehabilitasyon işlerini yapmak,

Enerji sektöründe üretim, iletim, depolama ve dağıtım tesisleri ile endüstriyel tesisler için her türlü mal, hizmet danışmanlık ve yapım işlerini üstlenmek, bu tesislerde kullanılan ekipmanlara ve sistemlere ait test, AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerini gerçekleştirmek,

Bakanlık tarafından belirlenen güç ve türüne göre lisanslı ve/veya lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin proje onay ve kabul işlemlerini yürütmek,

Enerji sektöründe ihtiyaç duyulan akredite test laboratuvarı kurmak ve laboratuvar hizmeti vermek,

Test ve imal edilmiş ürünlere rapor ve uygunluk belgesi düzenlemek ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre müşavirlik, danışmanlık, gözetmenlik, raporlama, test ve benzeri hususlarda hizmet vermek,

Faaliyet alanına giren kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerle verilen görevler ve bu görevlerle ilgili olarak uygun görülen faaliyetleri yapmak ve Bakanlığımız tarafından verilen görevleri yerine getirmektir.

Ürünler

İletişim Bilgileri