OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Derneği 6. Olağan Genel Kurulu

OSTİM YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ KÜMELENMESİ DERNEĞİ 6. OLAĞAN GENEL KURULU

 

Derneğimizin 6’ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı Derneğimizin genel merkezinde, 04/05/2023 tarihinde, saat: 9:00 'da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 18/05/2023 tarihinde aynı saat ve yerde (OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu – 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim, Yenimahalle / Ankara) aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Toplantıya katılamamanız durumunda, kuruluşunuzu 6. Olağan Genel Kurulumuzda temsil etme yetkisini başka bir firma yetkilisi veya çalışanına vermek için EK-1’deki Temsilci Bildirim Yazısı’nı düzenleyerek ilgili yetkilinin Genel Kurulumuza katılımını sağlayabilirsiniz.

Toplantıya teşrifinizi arz eder saygılarımızı sunarız. 

NOT: Katılım bildirimi için son tarih 28 Nisan 2023’dür.

LCV: Fatma Neslihan ÖZDEMİR- 0312 385 50 90 (1413) veya neslihan.ozdemir@ostim.org.tr

 

 Gündem:

 

  1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  2. Başkanlık Divanının Seçimi
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İşletme Gelir - Gider Hesaplarının ve Denetim Kurulu Raporlarının Sunulması ve Ayrı Ayrı İbraları
  4. Yeni Dönem Çalışma Planının Değerlendirilmesi ve Tahmini Bütçesinin Görüşülüp Karara Bağlanması
  5. Yıllık Üyelik Aidatının Belirlenmesi
  6. Tüzük Değişikliği
  7. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Kapanış

 

İMZALI DUYURU METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ