TÜRKİYE'NİN ÜST DÜZEY BİYOKÜTLE UZMANLARI TEKNİK EĞİTİMİ

Ekleme Tarihi 12.03.2021

Küresel Çevre Fonu (GEF) finansörlüğünde ‘Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Projesi’ konulu proje T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatına (UNIDO) tarafından yürütülmektedir. ‘Türkiye'de biyokütle alanında uzmanların eğitimi ve sektörel büyümenin desteklenmesi’ kapsamında ‘Türkiye'nin Üst Düzey Biyokütle Uzmanları Teknik Eğitimi’ 22-25 Şubat 2021 tarihlerinde Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.