TEKNAM Ltd.Şti.

Altınörnek San. Sit. 563 Sok. No:35 İvogsan Ankara
0312 395 38 79       info@teknam.com.tr      www.teknam.com.tr

Teknam'ın kökleri, Teknam Analytical Instruments Limited'in kurulmasıyla 1992 yılına kadar uzanır ve o zamandan beri yıllar içinde üretim, hizmet ve ticaret alanlarında çeşitlenmiştir. Son on yılda, stratejik ortaklıklar veya sıfırdan ve kahverengi alan geliştirme projeleri yoluyla, yeni pazarlar yakalayarak ve yeni ürün ve hizmetler geliştirerek büyümüştür.

Teknam ve ERIH & The Company, her ikisi de ortak pay sahibi olmakla birlikte, 2011 yılında faaliyetlerini birleştirmiş ve 2012 yılında organizasyonunu Teknam Group çatısı altında yeniden yapılandırmıştır. Bugün Teknam'ın misyonu; Grup için değer yaratmak, Grup şirketlerinin faaliyetlerini hissedarlar adına izlemek, mali denetim yapmak ve kontrol sistemlerini yönetmektir. Teknam, bölgesel büyümeyi faaliyetlerinin odak noktasına koyan rekabetçi şirketler yaratmayı amaçlamaktadır.

Teknam'da, inovasyon, en iyi uygulamalar, kurumsal yönetim ve risk yönetimine ayrı bir odaklanma yoluyla uzun vadeli hissedar değeri yaratmanın, yalnızca geleneksel yatırım getirisi yaratmaktan çok daha önemli olduğuna inanıyoruz. Değerli hissedarlarımızın sürekli desteği ve teşviki, yalnızca bu inancı doğrulamakla kalmaz, aynı zamanda Teknam'ı daha yüksek noktalara ulaşmaya devam etmesi için sürekli olarak teşvik eder.

Teknam'ın şirketlerinin çoğu, yaşam döngülerinin geliştirme aşamasında veya erken aşamasındadır. Teknam, enerji ve enerji ile ilgili teknolojiler alt dallarında, sadece Türkiye'nin ilkleri veya kendi alanlarında lider olan 7 iştirak ve marka şirketten oluşmaktadır. ERIH Enerji Ticaret, 2008 yılından bu yana Avrupa Enerji Piyasalarında enerji ve çevre ürünleri ile faaliyet gösteren tek enerji emtia ticaret şirketidir. Öte yandan Tech-Sen, Türkiye'nin ilk ve akredite hava sensörleri geliştiricisi ve üreticisi olan tek Türk şirketidir – Teşekkürler Ar-Ge gücümüze. Tech-Wind, tamamen kendi bünyesinde geliştirilen ve üretilen rüzgar ölçüm sistemleri ve ekipmanlarında açık ara pazar lideridir. Girişim hayırseverliğimiz, myclimate Türkiye, 2011'den bu yana Türkiye'de düşük karbon toplumu ve ekonomisini teşvik ederek iklim değişikliğine karşı mücadele ediyor. Teknam şimdi bu hizmetlerin ve markaların küresel bağlamda değerini en üst düzeye çıkarmak istiyor.

Sorumlu ve şeffaf yönetim ilkesi altında, iş rekabet gücünü ve yönetim verimliliğini artırarak her bir iştirakin değer maksimizasyonuna neden oluyoruz. Aynı zamanda, her bir iştirak arasında yönetim sinerjisi yaratarak “Bağımsız Yine Birlikte” iş felsefemizi hayata geçiriyoruz.

İletişim Bilgileri