OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Derneği 4. Olağan Genel Kurulu

Ekleme Tarihi 30.05.2018

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Derneği 4. Olağan Genel Kurulu 10.05.2018 tarihinde OSTİM Konferans Salonunda toplanmıştır.

66 üyeden 43 üyenin katılımıyla toplantı yeter sayısının sağlandığı tespit edilerek toplantı başlamıştır. 

Açılış konuşmaları Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Çelik, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve Sanayi İl Müdürü Vehbi Konarılı tarafından gerçekleştirildi. Dernek üyelerinin önergesi ile Genel Kurul yönetmesi için Divan Kurulu teklif edilmiş, oylama ile Divan Kurulu seçilerek imza yetkisini almıştır.

Toplantı yeter sayısının var olduğu görülerek saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Genel Kurul gündemine geçilmiştir. Basılı olarak da dağıtılmış olan faaliyet raporu katılımcılara ayrıca sunum olarak aktarılmıştır.

Derneğin 2016-2018 dönemine ait bilanço gelir-gider hesapları katılımcılara sunu şeklinde aktarılmış basılı olarak da dağıtılmıştır ve hesaplar ibra edilmiştir. Denetim Kurulu faaliyet raporu da ayrıca katılımcılara sunulmuş ve sonrasında Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporu üyelerin oylamasıyla ibra edilmiştir.

Yeni dönem planları anlatılarak üyelere görüş ve önerilerini aktarmaları için söz verilmiştir. Yapılan görüşmeler sonrasında yeni dönem yönetim ve denetim kurulları oylamaları için aday olmak isteyenler sorulmuş ve adaylar oy pusulalarına yazılarak Divan Kurulu İdaresinde oylamaya geçilmiştir. Yönetim Kurulu için 15, Denetim Kurulu için 6 aday ile oylama yapıldı ve Yönetim ve Denetim Kurulları seçilerek Divan Kurulu Başkanı iyi dilek ve temennileri ile toplantı kapatılmıştır.

(isim sırası ile)

Yönetim Kurulu (Asil)

Dursun ÇİÇEK – Bozankaya

Erkan ŞANAL – Şantes

Nihat GÜÇLÜ – Eptim

Selma ÇAM – Tecimer

Tacettin İLERİ – Makim

Yaşar ÇELİK – Biomass

Yusuf TAŞÇI – Taşçı

(Yedek)

A. Sedat ÖNAL – Temsan

Halit EROL – ERL

Murat DİLEK – Maabir

Nuri KORUCU – Korucu

Şölen ŞEN – Makro Çevre

 

Denetim Kurulu (Asil)

Cantaş ÖĞÜLMÜŞ – Damla

Emre YÖNTEM – Ekodenge

Orhan AYDIN – OSTİM

(Yedek)

Ahmet IŞITMAN – Arges

Aydın CÖMERT – Oscar

Mustafa GÖZÜBATIK - Karakaya