OSTİM ENERJİK KARDEŞ TOPRAKLARDA

Ekleme Tarihi 19.04.2022

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN OSTİM ENERJİK KARDEŞ ÜLKELERDE

OSTİM ENERJİK devam etmekte olan T.C. Ticaret Bakanlığı destekli URGE projesi kapsamında 12 firmadan oluşan heyeti ile, 13-19 Aralık 2021 tarihlerinde Kırgızistan ve Özbekistan'da program düzenledi.

Büyükelçiliklerimizin evsahipliğinde ve Ticari Ateşelerimizin müşavirliğinde gerçekleşen organizasyonlarda, iki ülkenin de ilgili bakanlıkların, uluslararası sivil toplum ve finans kuruluşlarının ve ayrıca 200'ün üstünde üst düzey enerji şirketinin üst düzey yöneticileri hazır bulundu.

14 Aralık tarihinde Bişkek'te başlayan programda Kırgızistan'ın yenilenebilir enerji kaynakları potansiyellerine dayanan projelerde, OSTİM ENERJİK firmalarının, tasarım, mühendislik, imalat-tedarik ve kurulum aşamalarında oludkça etkin olarak faaliyet gösterebileceği yatırım alternatiflerinin değerlendirildiği B2B görüşmeleri gerçekleştirildi.

Program, ilgili bakanlıklarda ve kamu şirketlerinde yapılan toplantılarla devam ettirildi.

16 Aralık'ta ise Taşkent'e geçilerek, Özbekistan'da önemli temaslarda bulunuldu. Büyükelçimizin konuşmalarıyla başilayan açılışın ardından, Ülkede faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin yoğunilgi gösterdikleri B2B seanslarında, OSTİM ENERJİK firmalarıyla olası işbirlikleri ve fırsat kapıları değerlendirildi.

Devam eden günlerde ise, Enerji, Çevre ve Tarım Bakanlıklarında, Bakanların, Bakan yardımcılarının ve üst düzey birokratların katılımlarıyla birlikte yapılabilecek proje faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantılar gerçekleştirildi.