Nizip Biyogaz Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Doğrular Mh. Doğrular Sk. No:16/1 Nizip/GAZİANTEP
(0326) 712 08 00       (0326) 712 08 03      info [@] nizipbiyogaz.com      nizipbiyogaz.com

Gaziantep İli Nizip İlçesi Doğrular Mahallesi sınırları dâhilinde kurulacak olan Nizip Biyogaz Enerji Santrali'nin (4.620 MWm / 4.503 MWe) işletmeye geçmesiyle elektrik, ısı ve atık kullanımı ile kazanç sağlanarak hem ülke hem de bölge ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır.

Türkiye’nin enerji tüketiminde ihtiyacının % 60’ını ithalatla karşılaması ve sınırlı fosil kökenli yakıt rezervlerine sahip ve enerjide dışa bağımlı olması, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi zorunlu kılmaktadır.

Organik maddelerin anaerobik fermantasyonu sonucunda oluşan metan, karbondioksit, hidrojen sülfür ile eser miktarda azot ve hidrojen içeren gazdan oluşan biyogaz, yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Biyogaz üretimi, anaerobik fermantasyon ile gerçekleşir. Kimyasal olarak çeşitli bakterilerin faaliyeti sonucu bu fermantasyon 4 evreden meydana gelir.

Bunlar :

-Hidroliz,

-Asit Üretim,

-Asetik Asit Üretim,

-Metan Üretim,

şeklindedir.


Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde önemli bir yer tutan hayvancılık ve tarımsal atık kullanımı sürdürülebilir kalkınma modelleri içerisinde çevre ve enerji optimizasyonu bakımından önem kazanmaktadır.

Anaerobik (Oksijensiz) Arıtımla Biyogaz Üretimi ile; elektrik ile kazanç sağlanır, ısı ile kazanç sağlanır, atık kullanımı ile kazanç sağlanır, sera gazları salınımı azaltılır.

Vizyonumuz

Çevreyi kirleten organik atıkların biyogaz tesisinde değerlendirilmesiyle elektrik ve organik gübre üretimini yaparak ekonomiye geri kazandıran Nizip Biyogaz’ın nihai hedefi kurulu olduğu bölgede hayvansal atıklar kaynaklı sera gazı salınımını azaltarak yenilebilir enerji üretmek, ülke enerji arzında yerli ve milli kaynak kullanımını arttırmaktır.

Kimyasal gübre kullanımın artmasının bir sonucu olan Gaziantep bölgesi ve ülke topraklarının organik içeriğinin düşmesini önüne geçmek için organik içerikli gübre üretmek ve yaygınlaşması için hedef kitlelere ulaşıp çaba sarf ederek tarım arazilerini daha verimli hale getirme vizyonuyla yatırımlarına hız kesmeden devam etmektir. 

Misyonumuz

Nizip Biyogaz, doğal döngünün devamlılığını sağlamak için iş ortakları ile birlikte çevreye ve gelecek nesillere olan sorumluluklarının bilincinde olan doğa dostu ve yenilenebilir enerji üreten genç ve dinamik bir şirkettir.

İletişim Bilgileri