MACOM ÇEVRE ENERJİ VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI LTD. ŞTİ.

Anıttepe Mah. Gençlik Cad. No: 23/3 Çankaya/ANKARA
0312 232 4042       0312 232 4043      info@macom.com.tr      www.macom.com.tr

MACOM olarak Çevresel Modelleme, Mühendislik, Madencilik, CBS, İHA alanlarında bağımsız ve tarafsız bir şekilde hizmet vermekteyiz. Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Avrupa Birliği (EU), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD), Birleşmiş Milletler (UN) fonlarında ve projelerinde yılların getirdiği deneyime sahibiz. Spesifik alanlarda uzmanlaşmış deneyimli kadromuzla, çevre koruma hizmetlerini yüksek sorumluluk bilinciyle sürdürmekteyiz. 

Kalite politikamız gereği yasalara, ulusal ve uluslararası standartlara ve mesleki etik kurallarına sıkı sıkıya bağlıyız. Halk ve çevre sağlığına duyarlı çalışmalarımızda en güncel ve güvenilir teknolojileri kullanmaktayız. Enerji ve çevre sektörlerinde kazandığımız deneyim ve bilgi birikimiyle müşterilerimize hızlı ve sürdürülebilir çözümler sunmaktayız. 

Uzmanlık Alanlarında Butik Hizmet

Uzun yıllardır Çevre, Enerji, Maden ve Proje Yönetimi sektörlerinde uluslararası çapta faaliyet gösteriyoruz. Mühendislik, Çevresel modelleme ve Çevresel Etki Değerlendirme alanlarında deneyimli kadromuzla ve kompakt işleyiş yapımızla tamamen müşterilerimize özgün olarak planlanan hizmetleri, en güvenilir şekilde sunuyoruz. Enerji ve çevre sektöründe ulusal ve uluslararası çapta hizmet vererek müşterilerimizin gelişim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktayız.

Çevresel Modelleme, Hava Kalitesi Modelleme, Koku Modelleme, Sera Gazları ve Emisyon Envanteri, Hidrojen Siyanür modelleme çalışmaları ile hava kalitesi alanında güvenilir ve hızlı çözümlere ihtiyaç duyulan projelerde yüksek kalitede hizmet sunmaktayız. Gürültü ve akustik alanındaki hizmetlerimizle de müşterilerimize profesyonel bir yaklaşımla sürdürülebilir çözüm önerileri üretiyoruz. Meteoroloji alanında izleme sistemleri, tahmin sistemleri, meteorolojik veri üretimi alanında çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Coğrafi bilgi sistemleri üzerine yaptığımız çalışmalarla müşterilerimizin planlanan projelerinde karar verme süreçlerini destekliyoruz. Çevresel etki değerlendirme hizmetlerimizle planlanan projelerin çevreye olabilecek etkilerini tarafsız şekilde değerlendirerek uygulama süreçlerinde kontrollerimizi sürdürmekteyiz. 

Çevresel Modellemede En Üstün Uygulamalar

MACOM olarak Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme alanında da müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaktayız. Sürdürülebilir bir çevre için güvenilir bir şekilde yürütülmesi gereken süreçlere çevresel modelleme çalışmalarıyla destek sağlamaktayız. Endüstriyel tesislerin ve rüzgâr türbinlerinin görsel etkisini değerlendirip bu konudaki saha çalışmalarını uluslararası çapta en iyi uygulamalarla sunmaktayız. 

Çevre danışmanlık hizmetleri kapsamında, yerel ve uluslararası mevzuatlara uygunluk, faaliyet alanında alınan önlemlerin yeterliliği ve ilgili yönetmeliklerdeki yasal süreçleri takip etmekteyiz. Çevresel izin ve lisans süreçlerinde alanında uzman ve deneyimli kadromuzla çalışarak müşterilerimizin riskleri azaltılmış, kolaylaştırılmış süreçlerle hedeflerine hızla ulaşmalarını hedeflemekteyiz. 

Çevresel yönetim ve çevre bildirim süreçlerini; aylık denetimler, çevre eğitimleri, yıllık iç tetkik denetimi, atık yönetimi planı hazırlanması, maden atıkları yönetim planı hazırlanması, atık geri kazanım başlıkları altında ele alarak müşterilerimize özel, sürdürülebilir çözümler sunmaktayız.

İletişim Bilgileri