Kümemize Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 25 Milyon TL Destek

Ekleme Tarihi 17.05.2017

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kümelenme Destek Programı İkinci Çağrı Dönemi’nde destek almaya hak kazanan 5 kümelenmeyle sözleşme imzaladı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kümelenme Destek Programı İkinci Çağrı Dönemi’nde destek almaya hak kazanan 5 kümelenmeyle sözleşme imzaladı. Törende sözleşme imzalayan projelerden biri de OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi’nin ‘OSTİM Temiz Teknolojiler Kümelenmesi’ başlığını taşıyan projesi oldu. Kümelenme, 5 yıl boyunca 24 milyon 826 bin 800 TL’lik bütçesi ile ‘Ürün Geliştirme, Santral Rehabilitasyonu, Uluslararasılaşma’ odak faaliyetleri gerçekleştirecek.

Törenin açılışında konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında, sanayi üretimini hem nicelik hem de nitelik olarak geliştirmek için çok önemli destek programları yürüttüklerini belirtti.

Bunlardan biri olan Kümelenme Destek Programı ile imalat sanayinde üretim ve bilgi temelli bir dönüşüm sağlamayı ve rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Özlü, “Aynı sektörlerde veya birbirini tamamlayan sektörlerde faaliyet gösteren firmaların belirli bölgelerde yoğunlaşması, yani kümelenmesi, o bölgelerde yapılan üretimin kalitesini ciddi oranda etkiliyor. Tedarik zincirini oluşturan halkalar arasındaki bağın kuvvetlenmesi, zincirin tamamına olumlu bir şekilde yansıyor. Kümelenme, sadece fiziksel olarak bir ortamı paylaşmak anlamına gelmiyor. Esas kümelenme, kümeyi oluşturan tüm birimler arasında ortak bilgi ve tecrübe paylaşımını da içeriyor. Süreçleri birlikte kurgulamayı gerektiriyor. Yani iyi işleyen bir kümelenme, o kümedeki tüm birimlerin birlikte yükselmesi anlamına geliyor. Kümelenme Destek Programı’nı başlatırken bu esaslardan hareket ettik.” dedi.

“Sanayide yapısal bir dönüşümü hedefliyoruz”

Programın işleyişine açıklamalarda bulunan Faruk Özlü şunları kaydetti: “Kümelenme teşebbüsleri, özel sektör, üniversiteler ve STK’larla, yani tüm paydaşlarla birlikte bir vizyon oluşturuyor ve 5 yıllık bir iş planı hazırlıyor. Desteklenmeye değer görülen iş planlarına yüzde 50 oranında hibe veriyoruz. Yani kümenin ortaya koyduğu projenin maliyetinin yarısını biz üstleniyoruz. Kümelenme Destek Programı 2’nci Destek Çağrısına 27 Şubat 2015 tarihinde çıktık. Bu çağrıya 16 kümelenme birlikteliği başvuruda bulundu. Birliktelikler içinde; 40 üniversite, 624 firma, 17 sanayi odası ve ticaret ve sanayi odası, 47 sivil toplum kuruluşu yer aldı. doğrusu, bu kadar geniş bir tabanın harekete geçmesinin ve birlikte bir proje hazırlamasının bile tek başına büyük bir kazanım olduğuna inanıyorum. Bugün, yapılan değerlendirmeler sonucunda desteklenmeye hak kazanan beş Kümelenme Teşebbüsü ile Destek Sözleşmesi imzalıyoruz. Bu 5 kümelenme teşebbüsünün 5 yıllık toplam iş planı bütçesi 102 milyon TL’dir. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, bunun yarısını, yani 51 milyon TL’sini biz karşılayacağız. Kümelenme Destek Programı ile sanayimizde yapısal bir dönüşüm oluşturmayı hedefliyoruz.”

Rekabet gücünü, yenilikçiliği, verimliliği, teknoloji seviyesini, nitelikli istihdamı ve böylece dünya ihracatından ülke olarak alınan payı artıracak projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Özlü, projelerde sanayinin çevreye etkilerini minimize edecek hususları da dikkate aldıklarını bildirdi.

Bakan Özlü, desteklenen beş küme hakkında bilgiler verdi, programın önemine şu ifadelerle işaret etti: “İstanbul merkezli kümemizde Sağlık Endüstrisinde genç girişimciler için Türkiye’nin ilk modüler tıbbi cihaz pilot üretim tesisini hayata geçireceğiz. Türkiye’de sektörün ortak kullanabileceği model akredite laboratuvarların hizmete girmesi ile firmaların biyo-uyumluluk ve biyomekanik test-analiz birim maliyetlerini azaltacağız. Yalova merkezli diğer bir projemizde, Gemi Sanayi için önemli bir tasarım merkezi, Bursa merkezli projemizde ise, ev tekstili pilot üretim tesisi oluşturacağız. Türkiye genelinde yürütülecek bir diğer projemizle, enerji sektöründe yer alan santrallerimizin rehabilitasyonunu milli imkanlarımız ile gerçekleştireceğiz. Nükleer santrallerin ihtiyaç duyduğu özellikli malzeme ve ekipmanları maalesef geliştiremiyoruz. İnşallah, verdiğimiz destek neticesinde bu ürünleri üretebilir duruma geleceğiz. OSTİM Bölgesi’nde temiz teknolojiler geliştirmek için çalışmalar yapacağız.”

Ürün Geliştirme, Santral Rehabilitasyonu, Uluslararasılaşma

Bakan Faruk Özlü’nün ardından destek alan kümelenmeler projelerini tanıttı. OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, destek alan projeye ilişkin şunları söyledi: “OSTİM Temiz Teknolojiler Kümelenmesi; OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörlüğünde; OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, OSTİM Vakfı, OSTİM Teknoloji A.Ş., TEMSAN, Ankara Sanayi Odası, Ankara Kalkınma Ajansı, Başkent Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, GÜNDER, Global Enerji Derneği ve 27 İşletme Ortaklığında bir araya gelmiştir.

Kümemizin vizyonu; temiz teknolojiler ve ilişkili sektörlerde yurtiçi ve yurtdışı pazar payını ‘Sürekli inovasyon ve sürdürülebilir ihracat’ anlayışı ile artırarak yerel kaynaklarla yerli ihtiyaçlara cevap vermek, temiz teknolojiler konusunda dünyanın önde gelen inovasyon ve üretim merkezlerinden biri olmaktır. Hedeflerimiz; küme üyelerinin rekabet yapısını geliştirmek, ürün kalite ve standartlarını güçlendirmek, stratejik segmentleri belirleyerek yeni ürün ve hizmetler geliştirmek, inovasyon ve Ar-Ge ortamını güçlendirmek, küme görünürlüğünü güçlendirmek ve küme markası yaratmak, sektörel ve sektörler arası işbirliklerini geliştirmek, uluslararası işbirliklerini geliştirmektir. Kümelenme birlikteliğimiz arasında yer alan kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerimizle birlikte enerji odağında bir araya gelerek sektöre yerli ve milli çözümler üretmek, ülkemizi enerji alanındaki dışa bağımlılığından kurtarmak adına çaba sarf edeceğiz. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen, projenin başvuru sürecinden başlayarak tüm aşamalarında maddi-manevi desteğini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

OSTİM Temiz Teknolojiler Kümelenmesi; 5 yıl boyunca 24 milyon 826 bin 800 TL’lik bütçesi ile ‘Ürün Geliştirme, Santral Rehabilitasyonu, Uluslararasılaşma’ odak faaliyetleri çerçevesinde kümelenme destek programıyla KOBİ’lerin kapasitelerinin geliştirilerek sektörün gelişimine öncelik verecek.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı İkinci Çağrı Dönemi’nde destek alacak kümelenmeler şöyle: Nükleer Sanayi Kümelenmesi, OSTİM Temiz Teknolojiler Kümelenmesi, Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümelenmesi, Gemi İnşa Sanayi Kümelenmesi, İstanbul Sağlık Endüstrileri Kümelenmesi.

Kaynak:http://www.ostimgazetesi.com/temiz-teknolojilere-bakanlik-destegi-haberi-1253