Küme Paylaşım Toplantısı

Ekleme Tarihi 26.08.2017

24 Ağustos 2017 tarihinde geniş katılımlı paylaşım toplantımızı gerçekleştirdik.

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, 24 Ağustos 2017 tarihinde küme paydaşlarını biraraya getirmek amacıyla toplantı gerçekleştirmiştir.

Kırkı aşkın paydaşın katıldığı toplantı OSTİM konferans salonunda gerçekleştirildi. Kahvaltı ikramı ile 9:30da başlayan program, küme koordinatörü Pınar Yalman Akcengiz'in bilgilendirme sunumuyla devam etmiş ve görüş-öneriler kısmının ardından son bulmuştur. Sunumda küme faaliyetleri paydaşlara detaylı olarak anlatılarak var olan çalışmalar ve gelecek planları aktarılmıştır. Bir çok paydaşın söz aldığı toplantıda verimli fikir ve öneriler ışığında geleceğe dönük yeni planlamalar yapılmıştır.

İyi dilekler ile gelecek Kurban Bayramı kutlanarak bir sonraki toplantıda görüşme ümidiyle toplantı 12:00 da sona ermiştir.

İlgili Görseller