Enerji Çalıştayı

Ekleme Tarihi 17.02.2020

Yerli ve temiz kömür teknolojileri OSTİM’de konuşuldu

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi üyesi TABi Mühendislik ve Enerji Teknolojileri A.Ş. tarafından her yıl düzenlenen Termik Santraller Çalıştayı’nın 10.su bu yıl 15-16 Şubat 2020 tarihlerinde OSTİM’de gerçekleştirildi.

Özel sektör, kamu ve üniversitelerden 200’e yakın konusunda uzman mühendis, yönetici ve akademisyenin katılımıyla düzenlenen çalıştayda fosil yakıtlı elektrik santrallerinde verim ve emre-amadelik artışı ve emisyon azaltma konularına yoğunlaşıldı.

Çalıştay başlıkları

Programda  elektrik santrallerinin ülke kaynaklarını en verimli bir şekilde kullanabilmesi ve çevreye daha duyarlı çalıştırılabilmeleri için gerekli teknolojiler de masaya yatırıldı.

Yerli ve ithal kömür yakan termik santrallerde verim ve emre-amadelik artırma ve emisyon düşümü ana başlıklarında: Direk ve indirek verim hesaplama yöntemleri, Yanma optimizasyonu, Kükürt, toz ve NOx emisyonlarının kontrolü, Atık ısı ve kuru yöntemle ile linyitin zenginleştirilmesi, Kazanlarda curuf oluşumunun önlenmesi, Biyo-kütle yakıtlı santraller, Yerli linyitler için plazma teknolojisi, Pulverize ve akışkan yatak teknolojileri, Termik santrallerde kömür değirmenleri ve öğütme performansının önemi, Sahada kömür harmanlama ve performansa etkileri konuları anlatıldı.

TABi Mühendislik ve Enerji Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Harun Bilirgen, 10 yıldır düzenledikleri çalıştaylarla ilgili hedeflerini şöyle dile getirdi: “Uzun yıllar yurt içi ve yurt dışında kazanılan akademik/endüstriyel tecrübelerin ülkemiz faydasına kullanılmasını, yerli ve temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesi, çevre dostu elektrik santrallerinin ülkemize kazandırılması ve bu alanda yerli sanayinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, çalıştaylar vasıtasıyla enerji sektöründe bilgi alış-verişi ve üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması hedefleniyor.” dedi.

 

İlgili Görseller