ELİŞ Mühendislik

Osmantemiz Mah. 1024 Cad Yenigün Sitesi 2/A 14 Dikmen Ankara - 06450
0(312) 482 3158       info@elismuhendislik.com.tr      www.elismuhendislik.com.tr

Eliş Mühendislik, mineral madencilik ve yenilenebilir enerji alanlarında gelişim ve yenilikçilik anlayışı ile hizmet sağlamayı amaçlayan bir kuruluştur. Firma geçmişi ve tecrübesi önemli ölçüde çimento sektörü ağırlıklı olmakla birlikte gelişim odaklı yapısı ve küresel sorumluluk düşüncesi ile yenilenebilir enerji konusunda da bir alt yapı oluşturmuştur.

Profesyonel geçmişinde, üretimde toplam kalite, toplam üretken bakım, sürekli gelişim planlamaları ve uygulamaları, yatırım projelendirme ve uygulamaları , üretim operasyonlarında ve personel yönetiminde gelişim, yenilikçilik ve liderlik gibi olguları başarı ile hayata geçirme becerisine sahip olan Eliş Mühendislik, bu alt yapının doğal sonucu olarak pek çok yenilikçi çözüm ve ürün geliştirmiştir. Bu ürünlerden bazıları fikri mülkiyet hakları kapsamında patentlenmiştir.

Madencilik, mineral ve çimento endüstrisinde, ekipman, proses ve operasyon konularındaki gelişim ve yenilikçilik anlayışı doğrultusunda proje, imalat, montaj ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirecek birikim ve alt yapımız mevcuttur. Bunun yanında geliştirilen patentli ürünler ile özelliği olan ince öğütme ve ince kırma üretimi yapan ekipman ve sistemleri çalışma konularımızın temelini oluşturmaktadır.

Küresel sorumluluk anlayışı gereği yenilenebilir enerji alanında da çalışmalarımız olmuş , rüzgar ve güneş enerjisi konusunda da tasarım ve projeler oluşturulmuştur. Yerli ekipman kullanımı, ve verimlilik hedeflenmiştir. Bu alanda da patentlenmiş ürünler ve özgün projeler geliştirilmiştir. Tasarım, projelendirme, imalat, montaj, uygulama ve know–how çalışma konularımızdır. Ev tipi uygulamalardan yerleşke tipi uygulamalar ve endüstriyel üretim amacına dek geniş yelpazedeki seçenekler firmamızca sunulmaktadır.

Ürünler

İletişim Bilgileri