EFELER BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş.

Mustafa Kemal Mah. 2146. Sok. No:14/17 Çankaya / ANKARA - TURKEY
(0) 312 219 70 37       efeler@efelerbiyogaz.com      www.efelerbiyogaz.com
Firmamız yenilenebilir enerji alanında faaliyet göstermek üzere 2011 yılında kurulmuş, 2012 yılında Türkiye’nin %100 gübreden elektrik üreten ilk biyogaz santralini Aydın’da kurmuş ve 2013 yılında santrali devreye almıştır.
 
Santralimiz; Türkiye ve Avrupa’nın en büyük 2 süt çiftliğinden biri olan 17.000 baş kapasiteli Efeler Çiftliği’nin atıklarından elektrik üretmektedir. Çiftlikte halihazırda 6.000 – 7.000 kadar büyükbaş bulunmaktadır. Santral kurulu gücü olan 2,4 MWe tam kapasiteyle çalışmakta olup, kapasitemiz 4,8 MWe’ye çıkarılmaktadır. 2016 itibarıyla fiilen 3,6 MWe devreye alınmış olacaktır. Tesisimiz halihazırda 5.000 konutun elektrik ihtiyacını karşılamakta olup, tam kapasiteye çıktığımızda 10.000 konutun elektrik ihtiyacını karşılamış olacaktır. Santralimizde büyükbaş gübresi yanısıra tavuk gübresi ve bitkisel atıklar da değerlendirilecektir. Bu yolla yılda 200.000 ton bitkisel ve hayvansal atık bertaraf edilerek enerjiye dönüştürülecektir.
 
Santral tam kapasite devreye alındığında 40.000.000 kWh/Yıl elektrik, kojenerasyondan 50.000.000 kWh/Yıl termal enerji , 7.000 Ton/Yıl kuru organomineral gübre ve 70.000 Ton/Yıl sıvı organomineral gübre elde edilecektir. Santralimiz atıkları geri kazanarak yılda 100.000 Ton CO2’nin havaya salınımının önüne geçecektir. Kojenerasyondan elde ettiğimiz sıcak suyu değerlendirecek bir sera projesi üzerinde çalışıyoruz. Kuracağımız trijenerasyon tesisinden elde edeceğimiz soğutma ile yaz aylarında çiftlikteki büyükbaşların serinletilmesi sağlanacak, bu yolla süt verimleri yükseltilecektir.
İletişim Bilgileri