BİYOTAR ORGANİK TARIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Macun Mahallesi Erciyes İş Yerleri Sitesi 197. Cadde No:23 Macunköy Yenimahalle / Ankara
0312 - 387 33 33       info@biyotar.com.tr      www.biyotar.com.tr

BİYOTAR ORGANİK TARIM ORMAN KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. 2004 yılında kurulmuştur. Laboratuvarımız Ankara Üniversitesi KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezinin desteğiyle Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümü ile birlikte “Toprak ve Gübre” konularında çeşitli AR-GE (Araştırma-Geliştirme) çalışmaları yapmış ve elde edilen sonuçlara göre ülkemizin değişik bölgelerinde geniş tarımsal alanlarda değişik firma ve kuruluşlarla işbirliği yaparak projeler geliştirmiş ve uygulamıştır.

2009 yılından itibaren TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından “TOPRAK VE BİTKİ ANALİZ LABORATUVARI” olarak yetkilendirilmiştir.

Laboratuvarımız 2010 yılında ise TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından gerekli koşulları sağlayan ve bu konularda eğitim almış elaman istihdam eden firmalara verilen “TS EN/ISO 17025 KALİTE HİZMET BELGESİNİ “ almış bulunmaktadır.

Laboratuvarımız 31 Mart 2011 tarih ve 27891 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikayet Denetimi için alınacak numunelerin analizlerinin yaptırılacağı yetkili analiz laboratuarları listesine alınmıştır

Başta ;

ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) ’ ne kayıtlı olan çiftçilerin yaptırmak zorunda oldukları toprak analizleri olmak üzere,
Tarım ve Toprak Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen arazi toplulaştırma işlemlerinin etüt ve toprak analizlerini,
Değişik büyüklükteki tarımsal işletmelerin ihtiyaç duyduğu ve talep ettikleri fiziksel ve kimyasal toprak analizleri,yaprak analizleri ve sulama suyu analizlerini,
Gübre üretimi yapan firmaların tescil belgesi almak için yaptırmak zorunda oldukları kimyasal, organik ve organomineral ürün analizlerini ve tescil alınmış olan ürünlerin altı ayda bir olmak üzere yılda iki defa yaptırılması gereken kontrol analizlerini,
Tarım İl Müdürlükleri Destekleme Şubesi tarafından değişik zamanlarda yapılan piyasa denetimleri sırasında Kimyevi ve Organik Gübre üretici kuruluşları ve bunların bayilerinden alınan gübrelerin TÜGEM yönetmelikleri ve TSE / ISO EN 17025 Standardının gerekliliklerine uygun olarak analizlerini yapmaktadır.

Laboratuvarımızda sürekli olarak istihdam edilen Ziraat Yüksek Mühendisi, Kimyager, Laboratuvar Teknisyeni ve yardımcı personel yanında işlerin yoğunluğuna göre özellikle yaz aylarından başlamak üzere ekim -dikim aylarında çoğalan tarımsal faaliyetlerin gereklerine uygun olarak geçici pozisyonlarda Ziraat Mühendisi, Kimyager ve Laboratuvar Meslek Okulu mezunları istihdam edilmektedir.

Laboratuvarımızda yapılan toprak analiz sonuçları değerlendirilerek yetiştirilen bitki, üretimin sulu veya kıraç olması, hangi bölgede yetiştiriciliğin yapıldığı,çevre kirliliği ve sürdürülebilir tarımın gerekleri göz önünde bulundurularak en uygun olan gübre ve/veya gübrelerin gereken miktarlarda ve zamanda atılması için “Gübre Tavsiyesi” de yapılmaktadır.

İletişim Bilgileri