3. URGE PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISI

Added Date 6.01.2023

OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi III. URGE Projesi açılış toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıda proje süreci ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Aynı zamanda Sektörel SWOT Analizi çalışması da yapıldı.

Related Images