TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü

Çamlıca Mah. 145. Cad. No:16 Yenimahalle
0312 397 55 75       0312 397 55 73      temsan@temsan.gov.tr      www.temsan.gov.tr

TEMSAN 13.11.1975 gün ve 7/10907 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ek Ana Sözleşmeye uygun olarak kurulmuş ve 1977 yılında faaliyete başlamıştır.

Hukuki Statü

    TEMSAN, faaliyetlerini, 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında kanun hükmünde kararnameye tâbi, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu statüsüyle sürdürmekte iken; 24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15.06.2015 tarih ve 2015/55 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı'nın 3'üncü maddesi ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır.

    Teşekkülümüzün nominal sermayesi 275.000.000 TL dir.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 15.06.2015 tarih ve 2015/55 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) Genel Müdürlüğü 4046 sayılı Kanun'un 4. maddesinin (e) bendi çerçevesinde Anonim Şirkete dönüştürülmüş ve Esas Sözleşmesi, 4046 Sayılı kanunun 20/A maddesine istinaden düzenlenerek şirketin unvanı "Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir.

Fabrikalarımız

    Genel Müdürlüğü Ankara’da bulunan TEMSAN 'ın; Ankara ve Diyarbakır illerinde ikişer adet olmak üzere toplam dört adet fabrikası bulunmaktadır.

Ankara Fabrikası

1984 yılında, 98.349 m2 lik alan üzerine kurulmuş olup, 25.889 m2 kapalı alan içerisinde 16.000 m2 si ana üretim holü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fabrikamız geniş tezgah parkına sahip olup, orta gerilim devre kesicileri ile orta ve yüksek gerilim ayırıcıları, alçak ve orta gerilim kumanda panoları, ölçü koruma ve dağıtım panoları, santrallar için giriş-çıkış nötr hücreleri ve bus-duct imalatları, 36 kV lık şalt hücreleri ve röle panoları üretilmektedir.

    Ayrıca hidroelektrik santrallerin dizayn, imalat, montaj ve test işlemleri, termik santraller için patlaç sistemleri, yedek parça imalatları, band ruloları ile küçük hidroelektrik santrallerin üretim faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir.

Diyarbakır Fabrikası

    1977 yılında kurulmuş olup, 13.000 m2 imalat holü olmak üzere toplam 30.000 m2 kapalı alana üzerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

   Fabrikamızda, Francis, Banki, Boru ve Pelton tipi türbinler, generatörler ve hidroelektrik santrallere ait tüm ekipman ve yedek parça imalatı uluslararası kalite standartlarına göre gerçekleştirilmektedir. Fabrikamızın yıllık üretim kapasitesi 100 MW’tır.

    TEMSAN tarafından bugüne kadar devreye alınan hidroelektrik santrallerin toplam kurulu gücü 999,54 MW’tır.

    Kurumumuz tecrübeli teknik kadrosu ile uluslararası kalite standartları çerçevesinde enerji alanında faaliyetini sürdürmektedir.

İletişim Bilgileri